ЧОИни колдоо

 

насыянын СУММАсы

1 млн АКШ долл. чейин

мөөнөттөрү

5 жылга чейин, жеңилдик берилчү мөөнөтү 12 айга чейин

жылдык үстӨк тӨлӨмҮ

5% АКШ долл. менен;

9% сом менен

Төмөнкү тармактардан тышкары:

  • Туризм инфраструктурасын жакшыртуу Бишкек шаарына;

Берилген тармактарга ЧОИ субъектилерине АКШ доллары менен берилген насыялар боюнча 7%, сом менен берилген насяыларга 11% түзөт.

 

Коммерциялык банктар берилген пайыздык үстөктөн тышкары эч кандай башка комиссияларды алууга акысы жок.

максаты

Негизги каражаттарды калыптандыруу, сатып алуу, жаңыртуу, заманбапташтыруу жана кеңейтүү

кошумча маалымат

ЧОИнин субъекти насыянын максаттуу колдонулушу жөнүндө өнөктөш банкка отчет берип, ага ырастоочу документтер тиркелиши керек