Мөмө бактарын тигүүнү каржылоо

насыянын СУММАсы

1 миллион АКШ долларына чейин же анын сом түрүндө теңдеш көлөмү.

мөөнөттөрү

5 жылга чейин

Насыянын негизги суммасын кайта төлөө мөөнөтү 24 айга чейин узартылышы мүмкүн.

жылдык үстӨк тӨлӨм % менен

жылдык 9% - сом менен;

жылдык 5% - АКШ долл. менен

максаты

Мөмөлүү дарактардын багын интенсивдүү тигүү

кошумча маалымат

Күрөө мүлкүн кепилдөө

 

Өнөктөш банктардын тизмеси