Лимиттер боюнча маалымат

2020 жылдын 1 март айына карата банкттардын лимиттери боюнча маалымат 

Өнөктөш банк

Активдүү лимиттин баштапкы суммасы

Отчёттук күнгө карата лимиттин калганы

миң соммиң доллар

миң сом

миң доллар
675 00019 000216 6593 850
675 00014 000299 1023 322
350 0004 500270 6841 601
-9 500-3 365
-15 700-3 053
-7 900-1 652
-3 400-573
-4 550-2 369
-1 450--
-2 000--
-20 000-5 829
-3 000--
-2 000-354
-2 000-1 451
-3 500-3 500
Өнөктөш МФУАктивдүү лимиттин баштапкы суммасыОтчёттук күнгө карата лимиттин калганы
миң соммиң долл.миң соммиң долл.
140 000-70 000-
70 000---
70 000-10 600 
Картинки по запросу абн мфк70 000-24 000