Чакан ишкердикти колдоо

Насыя алуучунун максаттык сегментиКыргыз Республикасынын аймагында иш-аракет жүргүзүүчү чакан ишкердиктин субъектилери насыя алуучу боло алышат
Насыялык линияныбелгилөө

Ишкердик аракеттерин жүргүзүү үчүн чакан насыялар (керектөөчүлүк насыядан тышкары) төмөнкү тармактар үчүн берилет:

  • агрардык-өнөр жай комплекси; 
  • жеңил өнөр жай.

Насыя бөлүп берилип жаткан чакан ишкердик субъекти МФУнун же Фонддун кызмат адамдарынын инсайдери же анын бир бөлүгүн түзгөнкурамына кирген тарабы болбошу керек.

Насыя каражаттары мурдатан алынган насыяларды же башка милдеттемелерди кайра каржылоого, кыймылсыз мүлк сатып алууга, эмгек акысын жана салыктарды төлөөгө, ошондой саясий процесстин катышуучуларын каржылоого жумшалбашы керек.
МФУнун насыялык линиясынын суммасы Насыялык линиянын эң төмөн суммасы 70,0 миллион сомду түзөт, бирок МФУнун жеке каражаттарынын 50% көлөмүнөн ашпайт. 
МФУнун насыялык линиясынын  валютасыМФУ Фонду тарабынан насыя каражаттары улуттук валюта (сом) түрүндө берилет.
МФУнун насыялык линиясынын мөөнөтү

24 ай, жеңилдик берилчү мөөнөт – 6 ай

Насыялык линияны өздөштүрүү мөөнөтү 12 айдан ашпайт.
Чакан ишкердиктин бир субъектине берилчү насыя көлөмүнүн эң көп суммасы Ушул Программанын алкагында МФУ тарабынан чакан ишкердиктин субъектине берилчү насыянын же жалпы карыздын эң көп суммасы жеке чакан насыя боюнча 500 000 сомдон, же топтук чакан насыялар боюнча биргелешкен насыячылардын бир тобуна 500 000 сомдон ашпоосу керек.
Үстөк пайыздын ченеми

МФУ үчүн жылдык 8 %.

Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн жылына 14%дан ашык эмес.

 

МФУ насыячылардан кошумча комиссияларды жана төлөмдөрдү, анын ичинде банк эсебинен накталай акча алгандыгы жана мөөнөтүнөн мурда насыяны кайтаргандыгы үчүн төлөм алууга укугу жок.
МФУнун насыялык тобокелчилигиМФУ чакан ишкердиктин субъектилери тарабынан насыялар кайтрылбай калышына байланышкан тобокелчиликти толугу менен өзүнө алат.
Насыялык линияны берүү тартиби

Фонд каржылоону макулдашылган шарттарда МФУго транштар түрүндө белгиленген чектөөнүн алкагында берет.

 

Фонддон алынган траншты МФУ 30 күн ичинде өздөштүрүп, аталган транш максаттуу колдонулганы жөнүндө Фондго отчет берип жана транштын пайдаланылбай калган бөлүгүн Фондго кайтарышы керек.

 

Кезектеги траншты Фонд МФУдон мурунку транш пайдаланылганы боюнча канааттандырарлык отчет алгандан кийин гана берет.

 

Бир транштын эң чоң көлөмү 10 000 000 (он миллион) сомду түзөт.

 

Бир транштын эң аз көлөмү 2 000 000 (эки миллион) сомду түзөт.
МФУнун күрөөлүк камсыздоосу

Фонддун эсебинде жайгашкан депозиттер же акча каражаттары;

  • Кыргыз Республикасынын резиденти болуп эсептелүүчү коммерциялык банктардын эсептеринде жайгашкан депозиттер же акча каражаттары
  • Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн карыздык баалуу кагаздары , ошондой эле Фонддун талаптарына жооп берүүчү дагы башка баалуу кагаздар;
  • Кыймылсыз мүлк;
  • Насыялык портфель.
Күрөө менен камсыздоонун түзүмү Фонддун талаптарына ылайык келиши керек.
Төлөө

Пайыздар ай сайын төлөнөт, ал эми насыянын негизги суммасы ар бир квартал сайын бирдей бөлүктө төлөнүп турат.

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

МФУ насыялык линияны эч кандай айып тартуусуз Фондго мөөнөтүнөн мурда кайра төлөп берүүгө укуктуу.

 

Чакан ишкердиктин субъектилери насыя боюнча өз карыздарын эч кандай айып тартпастан мөөнөтүнөн мурда төлөп берүүгө укуктуу
Иш-аракеттердин тыюу салынган түрлөрү

Тамеки жана тамеки өндүрүмдөрүн, ичимдиктерди, курал-жарак, медициналык максаттагы дары-дармектерден тышкаркы баңги заттарды өндүрүү, кумар оюн ишкердиги, зомбулуктуу жана балдар эмгеги, мыйзам тарабынан тыюу салынган башка иш-аракеттер.

Ушул Программага коммерциялык банктарды максаттуу каржылоо жөнүндө жободо белгиленген бардык тыюу салуулар менен чектөөлөр, ошондой эле, эгер Программада башка түз көрсөтүлгөн эмес болсо, ЧКИнин максаттуу каржылоо Программасында көрсөтүлгөн бардык тыюу салуулар менен чектөөлөр тиешелүү болот.