2018 жылдын 1 ноябрына карата РКӨФ тарабынан жалпы суммасы 287,2 млн АКШ доллар түзгөн 1611 долбоор жакталган

13 Ноябрь 2018 г.