Россия-Кыргыз өнүгүү фонду кошумча 100 млн сом Кепилдик фондго берди

20 Июнь 2019 г.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылды «Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү» деп жарыялоо жөнүндо жарлыгын аткаруу алкагында Россия-Кыргыз өнүгүү фонду кошумча 100 млн сом Кепилдик фондго берди. Жалпысынан азыркы учурда РКӨФ аймактык ишкерлерге кепилдик берүү үчүн 300 миллион сом бөлүп берди.
РКӨФ каржылоосунун алкагында Кепилдик фонд аймактык перспективдүү долбоорлору бар, бирок, кредит алуу үчүн күрөөсү жетишпеген ишкерлерге кепилдик берет. Кепилдиктер артыкчылыктуу багыттардагы долбоорлорго берилет: айыл чарба жана кайра иштетүү, жеңил өнөр жай жана башкалар.
Бүгүнкү күнгө РКӨФ каражатынан 109 кепилдик берилген, алар аркылуу ишкерлер ААК “ГФ” өнөктөш банктарынан 600 млн сомго каржылоо алышты.