РКӨФтин микрокаржылоо уюмдары аркылуу сүт багытын кластердик өнүктүрүү

«Чакан ишкердикти микрокаржылоо уюмдары аркылуу насыялоо» программасынын алкагында

Максаты

Сүт продукциясын өндүрүүнүн өсүшү жана бирдиктүү үстөк нарк тизмегинин алкагында экспортту өнүктүрүү

Насыя алуучулардын максаттык сегменти

Сүт багытындагы ишканалар жана чарба жүргүзүүчү субъектилер.

· Сүт өндүрүүчүлөр (фермерлер жана фермердик чарбалар);

· Сүт багытындагы кластерге катышуучу башка субъекттер.

Насыялык каражаттарды максаттуу пайдалануу

Каражаттар төмөнкүлөргө багытталышы мүмкүн:

Инвестициялык максаттар:

· · Жабдуу жана техника сатып алуу;

· Курулуш-монтаждоо иштери, жайларды реконструкциялоо жана сатып алуу.

· Сүт багытындагы бодо мал сатып алуу.

Жүгүртүү капиталын толтуруу:

· Чийки зат сатып алуу;

· Тоют-жем сатып алуу;

· Тетиктерди сатып алуу;

· Ветеринардык дары-дармактерди, витаминдерди ж.б. сатып алуу;

· Инвестициялык долбоордун алкагында башка материалдарды сатып алуу.

Насыяларды кайра каржылоо

Өзгөчө учурдарда насыя кайра каржылоо компонентин камтышы мүмкүн. Кайра каржылоо компоненти, анын ичинде башка банктарда кайра каржылоо насыянын суммасынын 30% бөлүгүнөн ашпашы керек жана төмөнкү шарттарга бир мезгилде ылайык келген учурда берилиши мүмкүн:

1. кайра каржылануучу насыя инвестициялык максаттарда колдонулган жана ишке ашырылып жаткан долбоор менен байланышкан;

2. кайра каржылануучу насыя максаттуу колдонулганы келишүүчүлүк боюнча тийиштүү документтер (эсептин көчүрмөлөрү, келишимдер. эсеп-фактура жана инвойстор, бажы декларациясы, товарды коштоочу жол кагазы, аткарылган иштин акты, тапшыруу-кабыл алуу акты) менен тастыкталган;

3. кайра каржылануучу насыяны пайдалануу мөөнөтү арыз каралган мезгилде 6 айдан кем эмес убакытты түзөт;

4. кайра каржыланып жаткан насыянын негизги суммасы жана пайыздары боюнча кечиктирилген төлөмдөрдүн жоктугу;

5. Фонд Башкармалыгы тарабынан башкача чечилбеген болсо, каржылык абалдын начарлашына же карызды тейлөөгө (негизги карызды жана пайызды төлөөгө) байланыштуу кайра каржыланып жаткан насыяны реструктуризацияланбаганы.

Ошону менен катар бардык насыялардын жалпы суммасы кайра каржылоо менен бирге ушул программанын алкагында ачылган каржылоонун жалпы чегинин 30%ынан ашпашы керек.

Банктардан башка каржы-насыялык мекемелер тарабынан берилген насыяларды кайра каржылоого тыюу салынат.

Каржылоонун валютасы

кыргыз сому

Каржылоонун суммасы

1 млн чейин кыргыз сому

Насыялардын мөөнөтү

Инвестициялык максаттар 5 жылга чейин

Асыл тукум бодо мал сатып алууга 5 жылга чейин

Жүгүртүү каражаттарын толтурууга 2 жылга чейин

Жеңилдетилген мезгил

Инвестициялык насыя, анын ичиде асыл тукум бодо малын сатып алууга 12 айга чейин

Жүгүртүү каражаттарын толтурууга насыя 3 айга чейин

Акыркы насыя алуучу үчүн үстөк пайыз чени

Сом – жылдык 14%

Акыркы насыя алуучу үчүн күрөөлүк камсыздоого талаптар

Талаптар МКУнун ченем актыларына ылайык

МКУ үчүн каржылык камсыздоо

РКӨФтин «Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан микрокаржылоо уюмдарын максаттуу каржылоо жөнүндө» жобосунун талаптарына ылайык .

«Чакан ишкердикти микрокаржылоо уюмдары аркылуу насыялоо» программасынын ченемдерин колдонуу

Ушул Продукт менен түз жөнгө салынбаган бардык аспектилерде РКӨФтин «Чакан ишкердикти микрокаржылоо уюмдары аркылуу насыялоо» программасынын ченемдери колдонулат.