Сүт багытындагы кластердик өнүктүрүү – РКӨФтин түз каржылоосунну алкагында кайра иштетүүчү

Максаты:

Сүт продукциясын өндүрүүнүн өсүшү жана бирдиктүү үстөк нарк тизмегинин алкагында экспортту өнүктүрүү.

Насыя алуучулардын максаттык сегменти:

Сүт багытындагы ишканалар жана чарба жүргүзүүчү субъектилер.

· Сүт продукциясын кайра иштетүүчү ишканалар;

· Сүт жеткирүүчү ишканалар;

· Сүт төгүүчү жайлар жана коллекторлор;

· Бодо мал үчүн тоют-жем өндүрүүчүлөр.

Насыялык каражаттарды максаттуу пайдалануу:

Каражаттар төмөнкүлөргө багытталышы мүмкүн:

Инвестициялык максаттар:

· Жабдуу жана техника сатып алуу.

· Курулуш- монтаждоо иштери, өндүрүш жайларын реконструкциялоо жана саты палуу.

РКӨФ тарабынан каржылануучу инвестициялык долбоордун алкагында жүгүртүү капиталын толтуруу:

· Чийки затты сатып алуу.

· Тетиктерди сатып алуу.

· Инвестициялык долбоордун алкагында материалдарды жана башка кызматтарды сатып алуу.

Насыяларды кайра каржылоо:

Өзгөчө учурдарда насыя кайра каржылоо компонентин камтышы мүмкүн. Кайра каржылоо компоненти, анын ичинде башка банктарда кайра каржылоо насыянын суммасынын 30% бөлүгүнөн ашпашы керек жана төмөнкү шарттарга бир мезгилде ылайык келген учурда берилиши мүмкүн:

1. кайра каржылануучу насыя инвестициялык максаттарда колдонулган жана ишке ашырылып жаткан долбоор менен байланышкан;

2. кайра каржылануучу насыя максаттуу колдонулганы келишүүчүлүк боюнча тийиштүү документтер (эсептин көчүрмөлөрү, келишимдер. эсеп-фактура жана инвойстор, бажы декларациясы, аткарылган иштин акты, тапшыруу-кабыл алуу акты) менен тастыкталган;

3. кайра каржылануучу насыяны пайдалануу мөөнөтү арыз каралган мезгилде 6 айдан кем эмес убакытты түзөт;

4. кайра каржыланып жаткан насыянын негизги суммасы жана пайыздары боюнча кечиктирилген төлөмдөрдүн жоктугу;

5. Фонд Башкармалыгы тарабынан башкача чечилбеген болсо, каржылык абалдын начарлашына же карызды тейлөөгө (негизги карызды жана пайызды төлөөгө) байланыштуу кайра каржыланып жаткан насыяны реструктуризацияланбаганы.

Ошону менен катар бардык насыялардын жалпы суммасы кайра каржылоо менен бирге ушул программанын алкагында ачылган каржылоонун жалпы чегинин 30%ынан ашпашы керек.

Банктардан башка каржы-насыялык мекемелер тарабынан берилген насыяларды кайра каржылоого тыюу салынат.

Насыя алуучунун з салымы:

Инвестициялык насыялар боюнча долбоордун  наркынын 15%ынан кем эмес, долбоорлук насыялоо үчүн (greenfield-projects) – 20%ынан кем эмес.

Каржылоо валютасы:

· Кыргыз сому;

· АКШ доллары.

Каржылоо суммасы:

  • 100 миң АКШ долл. тарта (же кыргыз сому менен эквиваленти) Талас, Баткен жана Нарын областтарында.
  • 200 миң АКШ долл. тарта (же кыргыз сому менен эквиваленти) башка областтарда жана Чү областынын алыскы райондорунда.
  • Бишкек жарында жана Чүй областынын жакын жайгашкан райондорунда минималдуу чек 1 млн АКШ долларын түзөт

Насыялардын мөөнөтү

Инвестициялык максаттар 7 жылга чейин

Жүгүртүү каражаттарын 3 жылга чейин толтуруу

Жеңлдетилген мөөнөт

Инвестициялык насыя 36 айга чейин

Жүгүртүү каражаттарын толтурууга насыя 6 айга чейин

Үстөк пайыз мөөнөтү:

Кыргыз сому – жылдык 8% (насыяны кайра каржылоо боюнча 10%дык үстөк ченден тышкары).

АКШ доллары США – жылдык 4% (насыяны кайра каржылоо боюнча 6%дык үстөк ченден тышкары).

Камсыздоого талаптар

· кыймылсыз мүлк;

· кыймылдуу мүлк (жабдуу, техника);

· долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө алынчу активдер;

· «Кепилдик Фонд» ААКнын кепилдиги.

Күрөөлүк камсыздоо жаба турган коэффициент өндүруш баскычында насыянын суммасынын 100%ынан кем болбошу керек, ошону менен катар биринчи транш берилгенге чейин коюлчу күрөөлүк жабуунун коэффициенти насыянын суммасынын 50%ынан кем болбошу керек.

Күрөөлүк мүлк Фонддун талаптарына ылайык камсыздандырылышы керек. Фонд камсыздандыруу компенсациясын алуу үчүн камсыздандыруу полистеринде Пайда көрүүчү катары көрсөтүлүшү керек.

Арыз берүүчүгө техникалык жардам

Долбоорду даярдоо жана ишке ашыруу баскычтарында долбоорду коштоо максатында кеңешчилерди жалдоо үчүн гранттык негизде техникалык жардам көрсөтүлүшү мүмкүн.

Ошону менен катар Арыз берүүчү чыгымдардын 15%дан кем эмес бөлүгүн өз каражаттарынан төлөйт.